implant


  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
ASP
 ASPTurkiye.com Forum : ASP
Konu Konu: Asp kodda Yardim. Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazanlarda
Mesaj << Önceki Konu | Sonraki Konu >>
acidmax
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 15-Temmuz-2010
Ülke: Turkiye
Gönderilenler: 2
Gönderen: 15-Temmuz-2010 Saat 14:32 | Kayıtlı IP Alıntı acidmax

Arkadaşlar Merhaba.
Aşarıda resimlerle sorunmu anlattım.Kodları veriyorum.Nerelerde değişiklik yapmam gerekiyor.

Kodları :


<!--#include file="Baglanti.asp" -->
<!--#include file="Koruma.asp" -->
<!--#include file="OturumKontrol.asp" -->
<%

UyeNUMARASI=Session("Uyenumarasi")

Set Uyebilgi = adoCon.Execute ("SELECT * FROM tbl_users WHERE idno="&UyeNUMARASI&" AND Uyebanli=0;")
If Uyebilgi.EOF Then Response.Redirect("Login.asp")

KullanicinADISOYADI=Uyebilgi("AdSoyad")
kullanicibilgisi=Uyebilgi("username")
Uyebilgi.Close
Set Uyebilgi = NOTHING
%>
<%

isim = KullanicinADISOYADI
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("stok.mdb")

fatura_no = Request.QueryString("fatura_no")
set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sql = "select * from kesilen_fatura where fatura_no='" & fatura_no & "'"
objRS.open sql,conn,1,3

%>

<body style="text-align: left">
<div align="center">
<table width="972" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="table1" height="97" bgcolor="#C0C0C0">
</body>
<tr>
<td colspan="8" >
<%
isim2 = kullanicibilgisi
Set baglanti = server.createobject("adodb.connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.oledb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("stok.mdb")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
StrSql = "Select * from kesilenfat_detay where cikis_fatno='"& fatura_no&"' "
Rs.Open StrSql, baglanti, 1, 3
toplamkayit=rs.recordcount

Set Rs2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
StrSql2 = "Select * from kesilen_fatura where fatura_no='"&fatura_no&"' "
Rs2.Open StrSql2, baglanti, 1, 3
fis_no= rs2("fis_no")

Set Rs22 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sql = "Select * from siparisler where fisno="&fis_no&" "
Rs22.Open sql, baglanti, 1, 3


FullDate = Date()

Set rs3 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
strA="select sum(ara_toplam) as sayi1 FROM kesilenfat_detay WHERE cikis_fatno='" & fatura_no & "'"   
rs3.Open strA, baglanti,1, 3

Set rs4 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
strB="select sum(iskonta_tutari) as sayi2 FROM kesilenfat_detay WHERE cikis_fatno='" & fatura_no & "'"   
rs4.Open strB, conn,1, 3

Set rs6 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
strD="select sum(kdv_matragi) as sayi4 FROM kesilenfat_detay WHERE cikis_fatno='" & fatura_no & "'"   
rs6.Open strD, conn,1, 3

Set rs7 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
strE="select sum(kdv_tutari) as sayi5 FROM kesilenfat_detay WHERE cikis_fatno='" & fatura_no & "'"   
rs7.Open strE, conn,1, 3

Set rs8 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
strF="select sum(kdvli_fiyat) as sayi6 FROM kesilenfat_detay WHERE cikis_fatno='" & fatura_no & "'"   
rs8.Open strF, conn,1, 3
%>
<FORM METHOD="POST" ACTION="cikisfat_rapor.asp?fatura_no=<%=(fatura_no)%>" >

<table width="991" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#cacbcd" style="font-family:Tahoma; font-size:11px; " id="table3" height="274">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0" class="linestyle4" colspan="17"><font size="3" color="#000080"><b><%=(fatura_no)%>&nbsp; 'lu Kesilen Fatura Detayı</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="985" height="19" align="center" bgcolor="#C0C0C0" class="linestyle4" colspan="17"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#CACBCD">
<tr>
<td width="21%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font face="Verdana" size="2">Müşteri Adı / Soyadı :</font></td>
<td width="44%" colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font color="#CC0000" size="2">&nbsp;<%=rs2("musteri_adi")%>&nbsp ;<%=rs2("musteri_soyadi")%></a></font>< /td>
<td width="20%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><p align="right"><font face="Verdana" size="2">Fatura Tarihi :</font></td>
<td width="15%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font size="2"><font color="#CC0000">&nbsp;<%=rs2("fatura_tarihi")%> </a></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font face="Verdana" size="2">Müşteri Adresi :</font></td>
<td width="44%" colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font color="#CC0000" size="2">&nbsp;<%=rs2("adresi")%></a>< /font></td>
<td width="20%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><p align="right"><font face="Verdana" size="2">Fatura No :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font size="2"><font color="#CC0000">&nbsp;<%=(fatura_no)%></font ></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font face="Verdana" size="2">İlçe :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font size="2"><font color="#008080">&nbsp;<%=rs2("ilce")%></font ></td>
<td width="14%" style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px"><p align="right"><font face="Verdana" size="2">Ara Toplam :</font></td>
<td width="14%" style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px"><p align="right"><font color="#008080" size="2"><%=formatnumber(rs2("ara_toplam"))%></f ont></td>
<p align="right"><font color="#008080" size="2"></font></td>
<td width="20%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><p align="right"><font face="Verdana" size="2">Teslim
Eden :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font size="2"><font color="#008080">&nbsp;<%=rs2("teslim_eden")%>&l t;/font></td></tr>
<tr>
<td width="21%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font face="Verdana" size="2">İl :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font color="#008080" size="2">&nbsp;<%=rs2("il")%></font></ td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><p align="right"><font face="Verdana" size="2">İskonta Tutarı :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><p align="right"><font color="#008080" size="2">&nbsp;<%=formatnumber(rs2("iskonta_tutari "))%></td>
<td width="20%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><p align="right"><font face="Verdana" size="2">Teslim
Alan :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font color="#008080" size="2">&nbsp;<%=rs2("teslim_alan")%></font ></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font face="Verdana" size="2">Telefon :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font color="#008080" size="2">&nbsp;<%=rs2("telefon")%></font> </td>
<td width="14%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font face="Verdana" size="2">KDV. Matrahı :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><p align="right"><font color="#008080" size="2"><%=formatnumber(rs2("kdv_matrah"))%></f ont></td>
<td width="34%" style="border-style: solid; border-width: 1px" colspan="2" rowspan="3"><p align="center"><u><b>
<font face="Verdana" size="2" color="#CC0000">Fatura</font></b></u>&l t;b><u><font face="Verdana" size="2" color="#CC0000"> İle İlgili Notlar</font></u></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px">
<font face="Verdana" size="2">T.C. Kimlik No :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font color="#008080" size="2">&nbsp;<%=rs2("tckimlik_no")%></font ></td>
<td width="14%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font face="Verdana" size="2">KDV. Tutarı :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><p align="right"><font color="#008080" size="2"><%=formatnumber(rs2("kdv_tutari"))%></f ont></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font face="Verdana" size="2">Sipariş Fişi Numarası :</font></td>
<td width="15%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><p align="left"><font color="#FFFF00" size="2">&nbsp;<%=rs22("fistarihi")%></font& gt;<font color="#FFFF00" size="2">/<%=rs2("fis_no")%></font></td> ;
<td width="14%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font face="Verdana" size="2">Genel Toplam :</font></td>
<td width="14%" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font color="#008080" size="2"><p align="right">&nbsp;<%=formatnumber(rs2("geneltopl am"))%></td>
</tr>
<tr>
<td width="99%" align="right" style="border-style: solid; border-width: 1px" colspan="6">
<p align="center">
<textarea disabled rows="3" name="txtnotlar" cols="119"><%=rs2("not")%></textarea></td& gt;
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr height="31">
    <td width="48" height="19" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" style="border-style: solid; border-width: 1px"><b><font size="1">Marka</font></b></td>
    <td width="94" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px"><b><font size="1">Ürün Kodu</font></b></td>
    <td width="161" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px"><b><font size="1">Kategori</font></b></td>
    <td width="83" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px">
    <b><font size="1">Seri No</font></b></td>
    <td width="37" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px"><b><font size="1">Miktarı</font></b></td>
    <td width="27" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px"><b><font size="1">Birim</font></b></td>
    <td width="41" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px">    <b><font size="1">Birim Fiyatı</font></b></td>
    <td width="34" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px">
    <b><font size="1">Para Birimi</font></b></td>
    <td width="42" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px"><b><font size="1">Ara Toplam</td>
    <td width="39" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px">   
    <font size="1"><b>İskonta Oranı</b></font></td>
    <td width="47" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px">   
    <font size="1"><b>İskonta Tutarı</b></font></td>
    <td width="39" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px">    <font size="1"><b>KDV Matrahı</b></font></td>
    <td width="38" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px">    <font size="1"><b>KDV Oranı</b></font></td>
    <td width="44" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px">
    <font size="1"><b>KDV Tutarı</b></font></td>
    <td width="39" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" style="border-style: solid; border-width: 1px"><font size="1"><b>KDV.li Fiyatı</b></font></td>
    <td width="84" align="center" bgcolor="#CACBCD" class="linestyle4" height="19" colspan="2" style="border-style: solid; border-width: 1px"><b><font size="1">İşlemler</font></b></td>
</tr>
<% i=0 : Do While Not rs.EOF %>
<% If i Mod 2=0 Then TrRenk="#F1F1F1" Else TrRenk="#FFFFFF" %> 
<tr>
<td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="left" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">
<table border="0" width="100%" id="table5">
</table>
    <font color="#008080" align="left"><%=rs("marka")%></font></td&g t;
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="left" width="96" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px"><%=rs("urunkodu")%></td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center" width="163" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px"><p align="left"><%=rs("kategori")%></td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center" width="85" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px"><%=rs("serino")%></td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center" width="39" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=rs("miktar")%></td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center" width="29" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=rs("birim")%></td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="right" width="43" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=formatnumber(rs("birim_fiyat"))%> </td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center" width="36" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=rs("kur")%></td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="right" width="44" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=formatnumber(rs("ara_toplam"))%>& lt;/td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center" width="41" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=rs("iskonta_orani")%></td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="right" width="49" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=formatnumber(rs("iskonta_tutari"))%& gt;</td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="right" width="41" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=formatnumber(rs("kdv_matragi"))%> </td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center" width="40" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=rs("kdv_orani")%></td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="right" width="46" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=formatnumber(rs("kdv_tutari"))%>& lt;/td>
    <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="right" width="41" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=formatnumber(rs("kdvli_fiyat"))%> </td>
    <td height="29" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="center" width="59" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px"><table border="0" width="59" id="table6">
<tr><%If rs2("kapat")=0 Then%>
<td onMouseOver="bgColor='#009933'" onMouseOut="bgColor='#FFFFFF'" align="center" width="51" style="border-style: solid; border-width: 1px">
<p align="center"><b><font size="2"><a href="cikisfat_urun_duzenle.asp?fatura_no=<%=(fatura_no)% >&id=<%=rs("id")%>"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000">Düzenle</font></span></a&g t;</font></b></td>
<%Else%><%End If%></tr>
</table>
</td>
<td height="29" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="center" width="22" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">
<table border="0" width="22" id="table15">
 
<tr>
<td onMouseOver="bgColor='#ff0000'" onMouseOut="bgColor='#FFFFFF'" align="center" width="14" style="border-style: solid; border-width: 1px">
<p align="center"><b><font size="2"><a href="cikisfat_urun_kayitsil.asp?fatura_no=<%=(fatura_no) %>&id=<%=rs("id")%>&urunkodu=<%=rs("urun kodu")%>&fisno=<%=rs2("fis_no")%>"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000">Sil</font></span></a>&l t;/font></b></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</td>
</tr><% i=i+1 : rs.MoveNext : Loop %>
</table>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0" width="991" height="21" colspan="8" >
<p><u><b><font size="2" color="#CC0000">Yazı İle Yalnız:</font></b></u><input name="txtyazi_ile" size="102" style="border: 1px solid #C0C0C0; font-family:Verdana; " value="<%=rs2("yazi_ile")%>">
  <tr>
    <body style="text-align: left">
<td bgcolor="#C0C0C0" width="101" height="21" >
<table align="left" border="0" width="101" id="table17">
<tr>
<span style="text-decoration: none">
<td onMouseOver="bgColor='#FFF2F2'" onMouseOut="bgColor='#cacbcd'" align="left" width="93" style="border-style: solid; border-width: 1px" height="9">
<p align="center">

<a href="kesilen_fatura.asp?baslangic=<%=Date()-30%>& bitis=<%=Date()%>"" style="text-decoration: none">
<font size="2" color="#008080"><b>Listeye Geri Dön</b></font></a></td></span> </a></font></b>
</tr>
</table>
<p>
</body>
<td bgcolor="#C0C0C0" width="154" height="21" >
<table border="0" width="154" id="table21">
<tr>
<span style="text-decoration: none"><%If rs2("kapat")=0 Then%><td onMouseOver="bgColor='#FFF2F2'" onMouseOut="bgColor='#cacbcd'" align="center" width="146" style="border-style: solid; border-width: 1px" height="9"><p align="center">
<font size="2"><b><a href="yeni_cikis_fatduzenle.asp?fatura_no=<%=(fatura_no)% >"><font color="#008080"><span style="text-decoration: none">Fatura
Üst Bilgisi Düzenle</span></font></a></b></td >
<%Else%><%End If%></span></a></font></b>
</tr>
</table>
</td>
<td width="131" bordercolor="#CACBCD" height="21">
<table border="0" width="131" id="table19">
<tr>
<span style="text-decoration: none"><%If rs2("kapat")=0 Then%><td onMouseOver="bgColor='#FFF2F2'" onMouseOut="bgColor='#cacbcd'" align="center" width="123" style="border-style: solid; border-width: 1px" height="9"><p align="center">
<font size="2"><b><a target="_blank" href="yazi_ile.asp?fatura_no=<%=(fatura_no)%>">< font color="#008080"><span style="text-decoration: none">Faturayı Kaydet</span></font></a></b></td& gt;
<%Else%><%End If%></span></a></font></b>
</tr>
</table>
<td bgcolor="#C0C0C0" width="67" height="21" >
<table border="0" width="90" id="table16">
</table>
    <td bgcolor="#C0C0C0" width="60" height="21" ><%If rs2("kapat")=1 Then%>
    <FONT FACE="Arial" SIZE="2"><INPUT TYPE=submit NAME="Submit" VALUE="Yazdır"></font><td bgcolor="#C0C0C0" width="59" height="21" >
    <p style="text-align: center"><u><font face="Arial Black">
    <a href="javascript:history.back(-1)">Geri</a></fon t></u><td bgcolor="#C0C0C0" width="326" height="21" >
    <%Else%><%End If%><td bgcolor="#C0C0C0" width="107" height="21" >
<table align="right" border="0" width="107" id="table18">
<tr>
<span style="text-decoration: none"><td onMouseOver="bgColor='#FFF2F2'" onMouseOut="bgColor='#cacbcd'" align="left" width="99" style="border-style: solid; border-width: 1px" height="9">
<p align="center">
<a href="Logout.asp" style="text-decoration: none"><font size="2" color="#cc0000"><b>Sistem Çıkış</b></font></a></td></span&g t;</a></font></b>
</tr>
</table></div>

Düzenleyen acidmax 15-Temmuz-2010 Saat 14:33
Yukarı Dön Göster acidmax's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: acidmax
 
Mehmet Zahid
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 23-Temmuz-2010
Ülke: Türkiye
Gönderilenler: 9
Gönderen: 23-Temmuz-2010 Saat 17:12 | Kayıtlı IP Alıntı Mehmet Zahid

 <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="right" width="41" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=formatnumber(rs("kdvli_fiyat"))%> </td>

satırını

 <td height="29" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="right" width="41" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px">&nbsp;<%=formatnumber(rs("kdvli_fiyat")*cInt( rs("miktar")))%> </td>

Yukarı Dön Göster Mehmet Zahid's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: Mehmet Zahid
 
acidmax
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 15-Temmuz-2010
Ülke: Turkiye
Gönderilenler: 2
Gönderen: 25-Temmuz-2010 Saat 13:41 | Kayıtlı IP Alıntı acidmax

Hocam öncelikle çok teşekkür ederim,tarif üzerine yazdım istedigim gibi oldu fakat bir tane daha ekleme yapmam gereken yer var aşarıda resimde anlattım onuda.Yardımın için teşekkürler.Kodlar yukarıdakilerle aynı
Yukarı Dön Göster acidmax's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: acidmax
 

Eğer Bu Konuya Cevap Yazmak İstiyorsanız İlk Önce Giriş
Eğer Kayıtlı Bir Kullanıcı Değilseniz İlk Önce Kayıt Olmalısınız

  Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazıcı Sürümü Yazıcı Sürümü

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Açık Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Powered by Web Wiz Forums version 7.91
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,0938 Saniyede Yüklendi.