implant


  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
ASP
 ASPTurkiye.com Forum : ASP
Konu Konu: online üye adı göstermek Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazanlarda
Mesaj << Önceki Konu | Sonraki Konu >>
hermesos
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24-Mart-2007
Gönderilenler: 3
Gönderen: 24-Mart-2007 Saat 14:29 | Kayıtlı IP Alıntı hermesos

web sitesi içinde üyelik sistemi konusunda bir kodlamam var ve içinde aktif üye ip gösterimi vb birçok bilgi mevcut. kullanıcı bilgilerini bir mdb dosyasında tutuyorum
ihitiyacım olan şey sitemde online olan üyelerin isimlerinin sistemde görünmesi
bunun  için nasıl bir kod eklemeliyim?
lütfen yardımcı olun.
mesela sizin sitenizdeki şu sizden başka kimse yok filan gibi mesajlar içeren esprili şey çok güzel
hatta burda da
Sitede 2 online üye var: hermesos, fred_coder
var mesela bu da ii

--------------------
hermesos

dosyalar şöyle


inc-giris.asp

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9"><HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<LINK HREF="css/css.css" TYPE="text/css" REL="stylesheet">
<BODY topmargin="2">

<!--#include file="include-conn.asp" --><!--#include file="ayarlar.asp"--><%
  if Session("UserLoggedIn")<>"true" then
%>
<DIV ALIGN=center>
<FORM NAME=giris ACTION=giris_yap.asp METHOD=post>
    <table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td height="16"> <div align="left"><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i mg src="resimler/imlec.gif" width="5" height="10">
             Kullanıcı Adı</font></div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="center"> <font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
             <input name=kullanici size=15 style="font-family: Verdana; font-size: 7pt;  border: 1 solid ">
             </font></div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="left"><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
             &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="resimler/imlec.gif" width="5" height="10">
             Şifre </font></div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="center"><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
             <input type=password name=sifre size=15 style="font-family: Verdana; font-size: 7pt;  border: 1 solid ">
             </font></div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="23"> <div align="center">
             <p><font ><br>
               <input name="submit" type="image" value="Tamam" src="resimler/girisyap.gif" width="90" height="20">
               <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
   <br><strong><a target="_blank" href="kayip_sifre.asp">
   <font color="#FF0000">Şifremi
               Unuttum</font></a></strong></font>
               </font><br>
   <font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sitemizde
               <strong>
               <%
Set Sur = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Sur.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(""& datalark &"db.mdb")

Set hermesosportali = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sor = "Select * from uyeler where id"
hermesosportali.Open sor,Sur,1,3
uyesayisi=hermesosportali.recordcount
%>
               <%=uyesayisi%> </strong>tane kayıtlı üye var.<br>En son<strong>
               <%
Set Sur = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Sur.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(""& datalark &"db.mdb")
Set hermesosportali = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sor = "Select * from uyeler order by id desc"
hermesosportali.Open sor,Sur,1,3

for i = 1 to 1
if hermesosportali.eof then exit for
%>
               <% = Left(hermesosportali("kullanici"),14) %>
               </strong> üye oldu.<br><font color="#FF0000">Üye olmadan Forum ve Sohbet Bölümerini Kullanamazsınız!</font></font></p>
             <table width="80%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
               <tr>
                 <td bgcolor="">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                     <tr>
                        <td><div align="center"><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>
      <a target="_blank" href="uyeol.asp">
      <font color="#FF0000">ÜYE
                             OLMAK İÇİN TIKLAYIN</font></a></strong></font>& lt;/div></td>
                     </tr>
                   </table>
                 </td>
               </tr>
             </table>
            
          </div></td>
      </tr>
    </table>
</FORM>
<% next
 else %>

<CENTER>
    <p><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Aktif
      :</strong> <%=Session("kullanici") %> </font></p>
    <table width="90%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="resimler/imlec.gif" width="5" height="10">
          <a target="_blank" href="bilgilerim.asp">Bilgilerimi Göster</a></font><p>
  <font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
          <img src="resimler/imlec.gif" width="5" height="10"> <a target="_blank" href="profilim.asp">Bilgilerimi
          Değiştir</a></font></p>
  <p><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
          <img src="resimler/imlec.gif" width="5" height="10"> <a target="_blank" href="uyeler.asp">Diğer
          Üyeler </a>
          </font></p>
  <p><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
          <img src="resimler/imlec.gif" width="5" height="10"> <A HREF=terket.asp OnMouseOver="javascript:window.status='Çıkmak İçin Tıklayınız...'; return true" OnMouseOut="javascript:window.status=''; return true">
  Sistemden Çıkış</A>
          </font> </td>
      </tr>
    </table>
    <p><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
      <% End If %>
      </font><font > </font> </p>
    </CENTER>
</TD>
</TR>
</TBODY>
</DIV>

<%
kullanici=Request.Cookies("Uyelik")("kullanici")
sifre=Request.Cookies("Uyelik")("sifre")
%>

<%
if sifre<>"" and kullanici<>"" then
Giris
%>

<% End If %>

<%
if Session("UserLoggedIn")="true" then
%>
<% End If %>

<%
Sub Giris
hermesosportali_mdb=SERVER.MAPPATH(""&datalark&"db.m db")
Set hermesosportali=Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION")
hermesosportali.Open "DBQ=" & hermesosportali_mdb & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"
Set uyeliksystem=Server.CreateObject("ADODB.RECORDSET")
Sorgu="Select * from uyeler where kullanici = '" & request.form("kullanici") & "' and Sifre = '" & Request.form("sifre") & "'"
uyeliksystem.Open Sorgu, hermesosportali, 1, 3
If uyeliksystem.BOF and uyeliksystem.EOF then
%>

<% else
Session("UserLoggedIn") = "true"
uyeliksystem.Update
Session("id")=uyeliksystem("id")
Session("kullanici")=uyeliksystem("kullanici")
End If
End Sub
%>

</BODY>
</HTML>

 

..............................................


giris_yap.asp

 

<!--#include file="include-conn.asp" --><!--#include file="guvenlik.asp" --><!--#include file="ayarlar.asp"--><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9"><%
Response.Buffer=True
Response.Expires = -100
tarih=date
%>
<%
hermesosportali_mdb=Server.Mappath(""&datalark&"db.m db")
Cumle= "DBQ="& hermesosportali_mdb &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"
kullanici=guvenlik(Trim(request.form("kullanici")))
sifre=guvenlik(Trim(request.form("sifre")))
%>
<%
Set hermesosportali=Server.CreateObject("Adodb.Connection")
hermesosportali.Open Cumle
Set uyeliksystem=Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
Sorgu="select * from uyeler where kullanici = '" & guvenlik(trim(request.form("kullanici"))) & "' and Sifre = '" & guvenlik(trim(request.form("sifre"))) & "'"
uyeliksystem.Open Sorgu, hermesosportali, 1, 3
If uyeliksystem.BOF And uyeliksystem.EOF Then
Response.Redirect("hataveri.asp")
Else
Session("UserLoggedIn") = "true"
uyeliksystem.Update
Session("id")=uyeliksystem("id")
Session("kullanici")=uyeliksystem("kullanici")
Response.Cookies("Uyelik")("kullanici")=Request.Form("kullan ici")
Response.Cookies("Uyelik")("sifre")=Request.Form("sifre")
Response.Cookies("Uyelik").Expires=Now()+15
Response.Redirect "girisbasarili.asp"
End If
%><%
kullanici=Request.Cookies("Uyelik")("kullanici")
sifre=Request.Cookies("Uyelik")("sifre")
%>

<%
if sifre<>"" and kullanici<>"" then
Giris
%>

<% End If %>

<%
if Session("UserLoggedIn")="true" then
%>
<% End If %>

<%
Sub Giris
hermesosportali_mdb=SERVER.MAPPATH(""&datalark&"db.m db")
Set hermesosportali=Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION")
hermesosportali.Open "DBQ=" & hermesosportali_mdb & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"
Set uyeliksystem=Server.CreateObject("ADODB.RECORDSET")
Sorgu="Select * from uyeler where kullanici = '" & request.form("kullanici") & "' and Sifre = '" & Request.form("sifre") & "'"
uyeliksystem.Open Sorgu, hermesosportali, 1, 3
If uyeliksystem.BOF and uyeliksystem.EOF then
%>

<% else
Session("UserLoggedIn") = "true"
uyeliksystem.Update
Session("id")=uyeliksystem("id")
Session("kullanici")=uyeliksystem("kullanici")
End If
End Sub
%>

 

--------------------------------

uyeler.asp

 


<%
If Session("UserLoggedIn")<>"" and Session("kullanici")<>"" then
Session("Last_Page") = Request.ServerVariables("HTTP_URL")
%>
<!--#include file="include-conn.asp" --><body  leftmargin="0" topmargin="0">
<table width="79" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor="#CCCCCC" valign="top">
  <tr>
    <td <table width="834" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" valign="top">
        <tr>
          <td width="834"  valign="top">
            
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top">
<div align="center">
<table width="834" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">
               <tr>
                 <td width="167" valign="top"><div align="center">
                    
                   </div></td>
                 <td width="468"  valign="top">
                   <p><br>
                     <!--#include file="include-conn.asp" --><!--#include file ="ayarlar.asp"--><%
Set Sur = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Sur.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(""& datalark &"db.mdb")
%>

<html>

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css">
<%
Set hermesosportali = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sor = "Select * from uyeler  order by id desc"
hermesosportali.Open sor,Sur,1,3

shf = Request.QueryString("shf")
if shf="" then
shf=1
end if

%>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
</head>
<div align="center">
  &nbsp;</div>
<div align="center">
  <center>
    <font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
    <%
If hermesosportali.eof then
Response.Write "<center>Veritabanında kayıtlı uye yok...</center>"
Response.End
End If
%>
    </font>
    <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="468">
      <% hermesosportali.pagesize = 8
hermesosportali.absolutepage = shf
sayfa = hermesosportali.pagecount
for i=1 to hermesosportali.pagesize
if hermesosportali.eof then exit for
%>
      <tr>
        <td width="517" >
  <table width="102%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" >
             <tr>
               <td width="68%" ><div align="center">
                   <p align="justify"><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font size="3"><img src="resimler/nokta.gif" width="11" height="11">
                     <%=hermesosportali("kullanici")%> </font></b> ( <%=hermesosportali("ad")%>
                     &nbsp; <%=hermesosportali("soyad")%> ) <br>
                     E-Mail Adresi : <%=hermesosportali("email")%><br>
                     Kayıt Adresi : <%=hermesosportali("tarih")%></p><br>
<a href="profil.asp?id=<%=hermesosportali("id")%>" target="uye" onClick="window.open('profil.asp?id=<%=hermesosportali("i d")%>','uye','width=450,height=150 toolbar=yes scrollbars=yes' )"><b>Profilin Devamı</b></a>
                </font> </div></td>
             </tr>
          </table></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
      </tr>
      <%hermesosportali.movenext%>
      <% next %>
    </table>
  </center>
</div>
<div align="center">
  <center>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468">
      <tr>
        <td> <p align="left"> <font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sayfa
             :
             <%
for y=1 to sayfa
if shf=y then
response.write y
else
response.write "<b> <a href=""uyeler.asp?shf="&y&""">"&y&"</a ></b>"
end if
next
%>
             <style>
<!--
a{text-decoration:none}
//-->
</style>
             </font> </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</div>
</body>

</html>
<br>
                   </p>
                   </td>
                 <td width="199" valign="top"> <div align="center">
                    
                   </div></td>
               </tr>
             </table>
            
          </div>
            
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td >
             <!--#include file="system-inc.txt" -->
</td>
        </tr>
      </table></td>
  </tr>
</table>
<% Else %><!--#include file="include-conn.asp" --><!--#include file="ayarlar.asp"-->
<div align="center">
  <p><img src="resimler/colorback1.gif" width="100" height="100"></p>
  <p><font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Bu
    B&ouml;l&uuml;m Sadece &Uuml;yelere &Ouml;zeldir<br>
    <strong></strong></font></p>
  <p><strong>
 <font color="<% response.write koyuyazi%>" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Bu
    b&ouml;l&uuml;m&uuml; kullanabilmeniz i&ccedil;in <br>
    sitemize &uuml;ye olmanız gerekmektedir</font><font color="<% response.write koyuyazi%>" size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></strong></p>
  <p>&nbsp;<a href="JavaScript:window.close()"><font color="#999999" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Pencereyi
                   Kapat </font> </a></p>
 <p>&nbsp;</p>
</div>
<% End If %>

 


-------------------------------


guvenlik.asp


<!--#include file="include-conn.asp" --><%
kullanici=guvenlik(Trim(request.form("kullanici")))
   sifre=guvenlik(Trim(request.form("sifre")))

function guvenlik(veri)
veri = Replace (veri ,"`","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"=","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"&","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"%","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"!","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"#","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"<","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,">","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"*","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"/","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"\","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"And","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"'","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"Chr(34)","",1,-1,1)
veri = Replace (veri ,"Chr(39)","",1,-1,1)
guvenlik=veri
end function
%>


-------------------------


girisbasarili.asp

 

<!--#include file="include-conn.asp" --><!--#include file="ayarlar.asp"--><html>
<LINK HREF="css/css.css" TYPE="text/css" REL="stylesheet">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9"></head>
<body>
<meta http-equiv="Refresh" content="2; URL=inc-giris.asp">
<font  size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
<div align="center"> &nbsp;</div>
</font>
<p align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">
Üye Girişi Yapıldı.<br>İşlem Başarı ile sonlandı.</font> <font ><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>
  <br>
  &nbsp;</strong></font></font></p> ;
<p align="center"> <font  size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="inc-giris.asp"><em>Yönlendirme
  işlemi gerçekleşmezse <br>burayı tıklayın...</em></a></font></p>
<p> &nbsp;</p>
</body>
</html>


--------------------------------------------------


bilgilerim.asp

 


<!--#include file="include-conn.asp" --><body  leftmargin="0" topmargin="0">
<table width="79" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor="#CCCCCC" valign="top">
  <tr>
    <td <table width="834" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" valign="top">
        <tr>
          <td width="834"  valign="top">
            
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td background="resimler/line.gif"  valign="top"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td background="resimler/siteback.gif"  valign="top">
<div align="center">
<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign="top">
               <tr>
                 <td width="167" valign="top"><div align="center">
                    
                   </div></td>
                 <td width="503"  valign="top">
                   <p><br>
                     <!--#include file="uye_bilgi.asp" --><br>
                   </p>
                   </td>
                 <td width="164" valign="top"> <div align="center">
                    
                   </div></td>
               </tr>
             </table>
            
          </div>
            
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td >
             <!--#include file="system-inc.txt" -->
</td>
        </tr>
      </table></td>
  </tr>
</table>


--------------------


ayrıca db içinde yeralan bilgiler


veritabanı ismi db tablo üyeler

tablonun içinde sırasıyla
 
id  ad cevap soru soyad dogum email kullanici sifre imza tarih msn icq

sütunları var

lütfen yardıııım :(__________________
hermesos
Yukarı Dön Göster hermesos's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: hermesos
 
greyder
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 22-Mart-2007
Ülke: Türkiye
Gönderilenler: 95
Gönderen: 24-Mart-2007 Saat 15:48 | Kayıtlı IP Alıntı greyder

global.asa

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server">

Sub Application_OnStart
  Application("Ziyaretciler") = 0
End Sub

Sub Session_OnStart
  Session.Timeout = 20
  Session("Start") = Now

  Session("Uye_Adi") = Request.Cookies("cookie")("uye_ismi")
  If Session("Uye_Adi") = "" Then
    Session("Uye_Adi") = "Misafir"
  End If
  If Not InStr(Application("Aktif_Uyeler"), Session("Uye_Adi")) Then
    Application.Lock
    Application("Aktif_Uyeler") = Application("Aktif_Uyeler") & Session("Uye_Adi") & "||"
    Application.UnLock
  End If
  Application.Lock
  Application("Ziyaretciler") = Application("Ziyaretciler") + 1
  Application.UnLock

End Sub

Sub Session_OnEnd
  If Len(Session("Uye_Adi")) > 0 Then
    Application.Lock
    Application("Aktif_Uyeler") = Replace(Application("Aktif_Uyeler"), Session("Uye_Adi") & "||", "")
    Application.UnLock
  End If
  Application.Lock
  Application("Ziyaretciler") = Application("Ziyaretciler") - 1
  Application.UnLock
  Session("Uye_Adi") = ""
End Sub

</SCRIPT>
 

İşte yukarıdaki kodlar, global.asa dosyamızın en son hali. Burada yaptığımız tek şey; o anda sitede bulunan üyelerin isimlerini bir dizi, yani Application("Aktif_Uyeler") içinde saklamak. Siteye üye girdiği zaman, ismi bu değişken içine alınacak. Eğer siteye giren kişi üye değil de sadece bir ziyaretçi ise, bu durumda ona Misafir damgası vurulacak.

Üyeleri || işaretleriyle ayırıyoruz. Application("Aktif_Uyeler") değişkeninin içeriği yaklaşık şöyle olacak;

uye1||uye2||uye3||uye4||

 

Şimdi gelelim bunları sayfaya yazmaya. Hangi sayfaya ve neresine yazacaksak aşağıdaki kodları oraya koyabiliriz.

<%
Response.Write "Şu anda sitede " & Application("Ziyaretciler") & " kişi var.<BR>"
arr_Uyeler = Split(Application("Aktif_Uyeler"), "||")
For i = 0 To UBound(arr_Uyeler) - 1
  If arr_Uyeler(i) <> "Misafir" Then
    Response.Write "| " & arr_Uyeler(i) & " |<BR>"
  End If
Next
%>
 

Yukarıdaki kodlar, öncelikle sitedeki ziyaretçilerin toplam sayısını (misafir + üyeler) yazıyor. Sonra bir başka dizi değişkene, Application("Aktif_Uyeler") değişkeninin içindeki isimleri alıyoruz. Daha önce üyeleri || işaretleriyle ayırarak değişken içine kaydetmiştik. Şimdi yine bu işaretle onları ayıralım.

arr_Uyeler = Split(Application("Aktif_Uyeler"), "||")
 

Sonra da dizinin boyutu kadar bir döngü içinde üye mi, misafir mi kontrolü yapalım.

For i = 0 To UBound(arr_Uyeler) - 1
  If arr_Uyeler(i) <> "Misafir" Then
    Response.Write "| " & arr_Uyeler(i) & " |<BR>"
  End If
Next
 

Ve gereken yere bunu yazalım. Bundan sonra kodlar üzerinde istediğimiz gibi oynayabiliriz. İsterseniz, site sahibi olarak sizin listede görünmemenizi sağlayabiliriz (nasıl mı? Biraz kasın bakalım). Ya da kaç tane misafir olduğunu da yazabiliriz 

 

 

Yukarı Dön Göster greyder's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: greyder Ziyaret greyder's Ana Sayfa
 
hermesos
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24-Mart-2007
Gönderilenler: 3
Gönderen: 25-Mart-2007 Saat 23:41 | Kayıtlı IP Alıntı hermesos

yukarıda yazdıklarını aynen uyguladım. Global.asa dosyamı oluşturdum sonra yazdığınız kodu ekledim internete attım fakat şu hata geldi. Tüm yazılanları altta gösterdim.

------------------------------------------------------------ -------

Şu anda sitede 118 kişi var.

Microsoft VBScript runtime error '800a01f4'

Variable is undefined: 'arr_Uyeler'

/Default.asp, line 722

------------------------------------------------------

siz oradaki uye adi vb şeyleri yazarken benim dosyalarımın içindeki kodlamalardaki tablo isimlerini gözönüne aldınızmı.

bu sorun neden çıkmış olabilir.

ya ben programcı da değilim bunun bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim

lütfen cevap yazın

 

 __________________
hermesos
Yukarı Dön Göster hermesos's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: hermesos
 

Eğer Bu Konuya Cevap Yazmak İstiyorsanız İlk Önce Giriş
Eğer Kayıtlı Bir Kullanıcı Değilseniz İlk Önce Kayıt Olmalısınız

  Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazıcı Sürümü Yazıcı Sürümü

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Açık Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Powered by Web Wiz Forums version 7.91
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,2617 Saniyede Yüklendi.